- ایجاد مشکل بوسیله لجن حاصل از فاضلاب

- امکان سرریز شدن سیستم سپتیک تانک

- امکان انتقال مواد سمی و شیمیایی از طریق تخلیه چاه

- امکان انتقال ویروس و پاتوژن باکتریایی به سفره های زیر زمینی

- کمبود یا محدود بودن محیط

سپتیک تانک مناسب برای مناطق دور از دسترس

سپتیک تانک: مخزن ته نشینی ساده ، که فاضلاب با سرعتی کم و بطور مداوم در آن در جریان می باشد مواد معلق ته نشین شده با کمک باکتری های بی هوازی تجزیه میشود، و در نهایت به مواد آبکی و گازی شکل تبدیل می گردد و از مخزن خارج می شود و از میزان لجن که باید تخلیه شود کاسته می شود. لجن موجود در سپتیک تانک حداکثر یک بار درسال و در نهایت ۵ سال یکبار تخلیه می شود. نکته مهمی که در سپتیک تانک باید به آن توجه کرد مقدار فاضلابی است که از سپتیک خارج می شود باید با مقدار فاضلابی که وارد سپتیک تانک برابر باشد .عدم جریان کافی فاضلاب در لوله ها از جمله مشکلاتی است که در جمع آوری فاضلاب خام در مناطق کوچک چون سطح روستاها وجود دارد. این عامل مانع از سرعت کافی در لوله شده و به علت کم بودن سرعت جریان ، مواد معلق در لوله جمع شده و باعث از کار افتادن سیستم می شود.. این نقطه ضعف سیستم های جمع آوری فاضلاب رایج بوده که عاملی برای جمع آوری فاضلاب ته نشین شده بوسیله سپتیک تانک شد.. پساب خروجی از تانک که با از دست دادن مواد معلق خود در مخزن ، با شیب و سرعت کمتری در فاضلاب روها جریان میابد . فاضلابروی ساختمانها که جمع آوری فاضلاب تولیدی و انتقال آن را تا مخزن سپتیک انجام می دهد. براساس فاضلابروهای رایج ساخته می شود. درحین طراحی سپتیک تانک باید به حداقل سرعت و شیب در فاضلابروها توجه شود.. با حل مسأله شیب و سرعت و از طرفی انتخاب موقعیت مخزن که چند خانه را با هم سرویس دهد می توان با جمع آوری فاضلاب چند خانه آنهارا به سپتیک تانک انتقال داد . سپتیک تانک یک روش خوب برای مناطقی که جنس زمین غیر قابل نفوذ داشته و نتوان از چاههای جاذب استفاده کند و برای منازل و مؤسساتی که در نواحی روستایی و یا دور از دسترس شبکه های جمع آوری فاضلاب قرار دارند، مناسب می باشد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie