مرحله دفنی

به دلیل قرار گفتن لوله های فاضلاب در اعماق زمین در برخی موارد سپتیک تانک ها بصورت دفن کردن آن در زمین نصب می شود.قبل از دفن سپتیک تانک در عمق زمین باید توانایی مقاومت آن در برابر بار خاک اطراف آن اطمینان حاصل کرد در غیر اینصورت به دلیل عدم توانایی تحمل بار منجر به شکستگی و تغییر شکل نامناسب در سپتیک تانک می شود . در صورت خروج پساب سپتیک واردشدن آن در زمین یا خاک ، زمین باید حداقل ۱۰ متر از ساختمان و حداقل ۳۰ متر از چاه های آب فاصله داشته باشد.

برای دفن کردن سپتیک تانک طی کردن مراحلی ضروری می باشد:

1) اولین مرحله برای نصب کردن مخزن در زیر زمین آماده کردن گودی یا چاله می باشد. در این مرحله باید نکاتی را رعایت کرد:

- تراز کردن کف گودی و تامین شیب مناسب برای جریان فاضلاب

- عدم وجود قطعه سنگ سخت در کف گود

- شیب کم دیواره ی گود برای جلوگیری از ریزش بر روی کارگر

- داشتن حداقل یک متر فاصله بیش از ابعاد مخزن از هر طرف

- دپو کردن خاک برداشت شده حداقل در 5 متری گود

- بتن ریزی در کف گودی

که در صورت عدم رعایت موارد فوق، خاک زیر سپتیک دچار نشست شده و باعث آسیب دیدن سپتیک تانک می شود.

2) مخزن بصورت درست جابجا شود:رعایت موارد زیر در جابجایی سپتیک برای جلوگیری از آسیب دیدن آن ضروری است:

- استفاده از جاقلابی در هنگام بلند کردن آن از وسیله نقلیه

- ایجاد تعادل مخزن در زمان گذاشتن به درون گودی

- قرار دادن آرام سپتیک در چاله بر روی فونداسیون

3) وصل کردن اتصالات مخزن: بعداز گذاشتن سپتیک در چاله همه ورودی و خروجی های سپتیک متصل می شود.

4) پر کردن اطراف مخزن پر شود:

- وجود فضای 1 متری در اطراف مخزن جهت سهولت در خاکریزی

- استفاده از شن و ماسه درشت، شن نخودی، خرده سنگها برای پر کردن زیر مخزن و اطراف

- وارد کردن مصالح مجاز بصورت دستی در چاله

- پر کردن عمق دفن باقی مانده با استفاده از خاک مخلوط برداشت شده از محل

- جلوگیری از حرکت وسایل مکانیکی سنگین از قبیل کامیون، کمپرسی، بیل و ... برروی محل دفن سپتیک

- محافظت با مصالح بتنی از اطراف مخزن

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie