یکی از اقداماتی که امروزه در پی بحران آب انجام شده است طرح جمع اوری فاضلاب و تصفیه آن می باشددر شهرک ها و روستاهایی که امکان اجرای بعضی طرح ها مقرون به صرفه نمی باشد از سپتیک تانک های بتنی برای تصفیه فاضلاب استفاده می کنند سپتیک تانک بتنی به شکل استوانه ای و مکعبی ساخته می شود جنس سپتیک تانک بتنی از بتن تیپ 5 و ضد سولفاته می باشد سپتیک تانک بتنی از 4 مخزن و 1ورودی و 2 خروجی ساخته می شود یکی از خروجی ها برای ونت هوا و خروجی دیگر برای پساب رقیق شده در نظر گرفته می شود.سپتیک تانک بتنی ابتدا فاضلاب را از بخش ورودی سپتیک تانک وارد لوله می کنند و سپس فاضلاب وارد شده به سپتیک تانک به پره ی داخلی سپتیک تانک برخورد می کندو به بخش انتهایی سپتیک تانک که انباره نام دارد انتقال می یابد .سپتیک تانک بتنی پیشینه زیادی دارد. سپتیک تانک بتنی ساده ترین وسیله در تصفیه فاضلاب در ساختمان های اداری ، رستوران ها و ... می باشد در گذشته که بتن و سیمان وجود نداشت از سپتیک سنگی استفاده می کردند سپتیک تانک بتنی برای بتن ریزی به آب و هوای خوب بدون بارش نیازمند می باشد سپتیک تانک بتنی به دلیل وزن سنگین و محدودیت در تولید جای خود را به سپتیک تانک پلی اتیلن داد.

مهمترین ایراد سپتیک تانک بتنیکاربرد سپتیک تانک بتنی فاضلاب-سپتیک

- سپتیک تانک بتنی دارای وزن زیاد می باشد .

- اجرای سپتیک تانک بتنی به هزینه بالایی نیاز دارد.

- تهیه قالب گرد عمودی برای سپتیک تانک بتنی در جاهایی که سطح آب زیرزمینی بالاست محدودیت محسوب می شود.

- حشرات در دیواره مخزن داخلی به دلیل زبری تجمع می یابند.

- مخزن سپتیک تانک بتنی دارای مشکلات آب بندی می باشد.

- شرایط اسیدی سپتیک تانک منجر به خورندگی دیواره سپتیک می شود.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie