سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب بدین صورت عمل می کند که فاضلاب خروجی لوله های وسایل بهداشتی بعد از وارد شدن به انبار سپتیک در نتیجه کاهش سرعت، مقداری از مواد معلق ته نشین شده و به صورت لجن در کف انبار قرار می گیرد تجزیه مواد آلی در سپتیک به وسیله باکتری های بی هوازی فعال انجام می گیرد به عبارتی منجر به هضم لجن فاضلاب می شود..از تجزیه مواد آلی ، معدنی که در فاضلاب موجود می باشد باکتری های بی هواز ی انرژی خودرا بدست می آوردند پساپ حاصل از تصفیه سپتیک می تواند در مصارفی چو ن کشاورزی و ... استفاده شود.

تصفیه ناقص در سپتیک تانک به 2 صورت دفع می شود:

- جهت انجام عملیات تکمیلی بر روی پساب خروجی سپتیک ،پساب را به فاضلاب شهری وارد می کنند .

- در صورت پایین بودن سطح آب های زیرزمینی و امکان حفر چاه جذب پساب را در زمین دفع می کنند.

سپتیک تانک علاوه بر موارد بالا دارای ویژگی های زیر نیز می باشد:

- سپتیک تانک نیازی به مصرف برق ندارد.

- نصب آن بصورت آسان و سریع انجام می گیرد.

- فضای کمتری را اشغال می کند.

- عدم نیاز به قطعات یدکی

- عدم وجود صدا در حین کارکرد دستگاه

- عدم وجود هزینه برای سرویس و نگهداری سپتیک تانک

نصب سپتیک تانک بصورت زیر انجام می گیرد:

- در حدود 3 متر از ساختمان فاصله داشته باشد.

- سپتیک تانک باید طوری نصب شود که خروجی آن تحت تاثیر نیروی ثقل ، وارد لوله ورودی گند انبار شود.

- در صورت وجود وسایل ماشین آلات سنگین در محل نصب ، از فنس برای جدا سازی استفاده شود.

- در صورت ورود پساب به زمین حداقل فاصله با ساختمان 10 متر و حداقل فاصله با چاه 30 متر رعایت شود.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie