این سیستم ها برای برطرف کردن ضعف سپتیک تانک طراحی شده است ایمهاف جایگزین سپتیک تانک با راندمان بیش از 45% برای تصفیه ی فاضلاب می باشد. ایمهاف بصورت یک مخزن با چند مرحله ته نشینی می باشد برای اینکه فاضلاب در مدت زمان بیشتری در کاهش آلودگی سپری کند تصفیه در ایمهاف به 2 صورت زیستی و فیزیکی براساس استاندارد های خاصی انجام می گیرد.

ایمهاف ها به انبارهای تعفن دوطبقه نیز مشهور می باشند ایمهاف ها برای تصفیه فاضلاب جمعیتی بین 50 تا 15000 نفر مناسب می باشد ایمهاف تانک به مدارات الکتریکی و یا دستگاه های مکانیکی و بازدید دوره ای بی نیاز می باشد و به تجهیزات پیشرفته بی نیاز می باشدکه این دلیلی برای مقرون به صرفه بودن می باشد.

ایمهاف ها از نظر فنی دارای ویژگی هایی می باشد که به چند مورد در زیر اشاره شده است:ویژگی های ایمهاف ها

- دارای یک استخر پیش از تصفیه و یک استخر پس از تصفیه می باشد.

- استخر پس تصفیه در صافی نمودن کاربرد دارد .

- استخر پيش تصفيه دارای دو مرحله اصلي و فرعي می باشد كه این مرحله دارای مخازن تصفيه بي‌هوازي مي‌باشند.

- اين دو مخازن در لوله هاي pvc تفاوت دارد .

ایمهاف پیش تصفیه شده دارای مزایایی اقتصادی نیز می باشد که به 3 مورد ان اشاره شده است:

- هزینه حفر و تخریب ساختمان کمتر بوده و قابلیت اجرا در بلوک های پراکنده

- برخوداری از هزینه نگه داری کمتر و داشتن طول عمر بیشتر

- بهره برداری کردن از گاز متان حاصل از فرایند ها در آینده

ایمهاف و مزایای زیست محیطی آن:

ایمهاف ها به زمین اختصاصی نیاز ندارد .از مزایای دیگر ان به هنگام بالا آمدن آب های زیر زمینی فاضلاب با آن اختلال پیدا نمی کند. به جهت دفن در زمین هیچ بو یا حشره ای از آن به محیط پیرامون انتشار نمیابد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie