ویژگی سپتیک تانک آجری

- این سپتیک تانک با مصالح ساختمانی تهیه می شود.ویژگی سپتیک تانک آجری و معایب آن

- دارای کارایی بهتر ی می باشد.

- بوسیله ملات ماسه سیمان و آجر فشاری ساخته می شود.

- حداکثر عمق آن بین 2.5 تا 4 متر می باشد.

- دارای وزنی در حدود 9 تن می باشد.

معایب سپتیک تانک آجری

- ترک برداشتن در برابر فشار های جانبی و نشت فاضلاب به بیرون مخزن

- این سپتیک تانک دارای نفوذپذیری بالای می باشد.

- استفاده از سیمان و قیر برای کاهش نشتی که استفاده از قیر تاحدودی بهتر است ولی مانع نشتی نمی شود.

- داری هزینه زیاد در پروژه های عمرانی می باشد.

- در برابر حرکات و ضربات مقاومت چندانی ندارد.

- محدودیت استفاده در ارتفاع 3 متر .

- در حالت کلی این سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب نامناسب می باشد.

منهول آجری

برای متصل کردن چندین شبکه و لوله فاضلاب در گذشته از منهول آجری استفاده می شد منهول به سه دسته آجری ، پلی اتیلن و بتنی تقسیم بندی می شود.

منهول آجری جزء منهول سنتی می باشد و قیمت کمتری را دارا است. منهول آجری در برابر مواد شیمیایی که در فاضلاب موجود می باشد مقاومت چندانی ندارد و در محل مجرای کف زبر می باشد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie