در سال 1960 و 1970 براساس تحقیقاتی که انجام گرفت مشخص شد که روش های متداول و سیستم ثقلی در حدود 4 برابر بیشتر از روش دفع و تصفیه هزینه بر می باشد برای اجتناب از این هزینه روش های جایگزین مطرح شد روش متداول بصورت ثقلی بطور درست آب مصرفی را به تصفیه خانه انتقال می دهد.

- روش سپتک با پمپ

این روش دارای پمپ بافشار و صافی می باشد و فاضلاب خروجی بوسیله لوله های با قطر کم ،تحت فشار پمپاز می شود و در این روش مشکل نشتی وجود نداردعدم نیاز به شیب کافی در این روش بدلیل انعطاف پذیری لوله ها و همچنین قرار گیری شبکه در عمق کم می باشداولین کاربرد این سیستم در سال 1968 در آمریکا بود .تنها مشکل سیستم سپتیک تانک با پمپ در صورت:

بالا بودن سطح آب های زیر زمینی و سنگلاخ بودن منطقه رخ می دهد.

- روش سپتیک تاتک ثقلی

در این سیستم پیش تصفیه بر روی فاضلاب انجام می گیرد و در سرعت خود شستشویی مشکلی بوجود نمی آورد.این روش برای اجتماعات کوچک مناسب می باشد و از لوله های پلاستیکی در این روش استفاده می شود لوله های پلاستیکی مشکل نشتی در آن وجود ندارد و خوردگی در ان کمتر است.وجود منهول برای تمیز کردن شبکه انتقال فاضلاب ضروری می باشد.

- روش خلا

از شبکه های تحت فشار منفی استفاده می شود کاربرد روش های جایگزین برای اجتماعات کوچک و غیرمتمرکز می باشد

- Pressure Sever With Grinder Pump

این روش به سیستم سپتیک تانک با پمپ شباهت دارد و از پمپ که درای قدرت بیشتری می باشد استفاده میکند در این روش انتقال فاضلاب بدون استفاده از سپتیک تانک انجام می گیرد و در عوض از پمپ خردکننده برای خرد کردن جامدات استفاده می شود.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie