نگهداری از سپتیک تانک برعهده مالک ساختمان می باشد از مشکلاتی که ممکن است است در نتیجه سهل انگاری برای سپتیک تانک بوجود بیاید می توان به نفوذ کردن ریشه درختان که در اطراف مخزن قرار دارند اشاره کرد که منجر به ترک برداشتن روی جداره سپتیک شده و مشکلاتی از جمله مشکل نشتی برای سپتیک ایجاد می کند یا با دریافت مواد مغذی از مخزن باعث رشد ریشه درخت می شود..

آگاهی از قوانین نگهداری از سپتیک تانک برای کسانی که از سپتیک تانک استفاده می کنند دارای اهمیت زیادی می باشد زمان خروج جامدات و قرارگیری سیستم سپتیک تانک در حالت بهینه نیازمند رعایت 3 فاکتور ضروری می باشد که این 3 فاکتور در زیر بیان شده است:

مقدار آبی که استفاده شده و مقدار فاضلاب تولید شده با توجه به افراد خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.

فاضلاب تولید شده با توجه به تعداد افراد و نفراتی که در آن جامعه زندگی می کنند.

حجم جامدات در فاضلاب و در برخی از موارد حجم مواد افزایش می دهند.

برای بالا بردن کارکرد سیستم سپتیک تانک این موارد رعایت گردد:

ریشه درختان و گیاهان قوی منجربه تخریب مخزن سپتیک می شود بنابراین باید از کاشت این گونه درختان در کنار این مخازن پرهیز و خوداری شود .

از راندن خود روی سنگین در اطراف سپتیک تانک ممانعت شود.

کاشتن چمن در اطراف مخزن علاوه بر زیبایی آب اضافی را جذب کرده و پوشش مناسبی برای اطراف مخزن می باشد .

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie