سپتیک تانک فاضلاب چیست؟

سپتیک تانک فاضلاب ابتدایی ترین سیستم تصفیه و ذخیره موقت فاضلاب می باشد که مشابه یک تصفیه خانه کوچک و ابتدایی عمل می کند. در سپتیک تانک فاضلاب از روش فیزیکی ته نشینی و شناور سازی و روش بیولوژیکی بی هوازی مورد استفاده قرار می گیرد. سپتیک تانک فاضلاب بیشتر در جاهایی که شبکه جمع آوری فاضلاب شهری ندارند و تصفیه خانه شهری برای فاضلاب وجود ندارد استفاده می شود .اصطلاح سپتیک در سپتیک تانک فاضلاب نیز اشاره به تصفیه و هضم در شرایط بی هوازی فاضلاب را دارد که در قسمت اول سپتیک تانک رخ می دهد و باعث تجزیه و تصفیه فاضلاب می گردد و فاضلاب زلال سازی شده به قسمت دوم وارد می شود و از فلنچ خروجی به چاه جاذب یا ترانشه جذبی تخلیه می گردد.

اجزای مختلف سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب درحالت عادی و معمول از شش قسمت تشکیل گردیده است که عبارت اند از:

- لوله ورودی فاضلاب که شبکه جمع آوری فاضلاب به آن وصل می شود و فاضلاب از طریق آن وارد سپتیک تانک فاضلاب می گردد.

- مخزن اول سپتیک تانک که فاضلاب وارد آن می شود و سرعت فاضلاب و اختلاط آن گرفته می شود و با زمان ماندی که به آن داده می شود باعث ته نشینی مواج جامد موجود در فاضلاب می گردد و چربی ها و مود سبک نیز روی سطح فاضلاب شناور می شوند.

- دیواره جدا کننده سپتیک تانک فاضلاب که قسمت اول که ته نشینی می باشد را از قسمت دوم که قسمت زلال سازی سپتیک تانک می باشد از هم جدا می کند و بوسیله یک لوله T شکل اجازه عبور فاضلاب به قسمت دوم را می دهد

- مخزن زلال سازی که فاضلاب نسبتا زلال سازی شده و تصفیه شده وارد این قسمت می شود و /ان قسمت از جامدات و جربی ها که در قسمت اول حذف نشده اند در این قسمت حذف می گردند.

- لوله تخلیه گازهای جمع شده به دلیل تصفیه بی هوازی فاضلاب درون سپتیک تانک

- فلنچ خروجی فاضلاب جهت تخلیه فاضلاب تصفیه شده به چاه جذبی یا ترانشه جذبی و یا انتقال به تصفیه خانه

 

حجم سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک های فاضلابی در تمامی ظرفیت ها قابل ساخت و بهره برداری می باشند که کوچکترین ظرفیت سپتیک تانک ها 2 متر مکعب بوده و بزرگ ترین ظرفیت آنها تا هر اندازه قابل ساخت می باشد و فقط در ظرفیت های خیلی بالا به دلیل محدودیت های حمل و نقل می توان از چند سپتیک به صورت موازی و یا سری استفاده کرد.

 

انواع سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب انواع مختلفی دارند از جمله سپتیک تانک پلی اتیلنی، سپتیک تانک بتنی و سپتیک تانک فایبرگلاس که همگی آنها پیش ساخته هستند و پس از ساخت در کارخانه تمدن تصفیه به محل پروژه انتقال می یابند. لازم به ذکر است که جنس مخزن سپتیک تانک فاضلاب هیچ تاثیری بر روی فرآیند تصفیه در داخل مخازن سپتیک تانک ندارد و فقط به شرایط پیرامونی و محیطی محلی که قرار است سپتیک تانک فاضلاب در آنجا قرار گیرد وابسته است.

مشکلات زیست محیطی سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب اگر درست نصب شود و به درستی از آن نگهداری و بهره برداری شود هیچ مشکل زیست محیطی ایجاد نمی کند اما اگر نصب و یا بهره برداری از آن به درستی انجام نشود می تواند سبب مشکلاتی شود.

سپتیک تانک فاضلاب