قیمت سپتیک تانک

قیمت سپتیک تانک به عوامل چون حجم سپتیک تانک، عمق دفن سپتیک تانک و جنس سپتیک تانک بستگی دارد. حجم سپتیک تانک از این جهت در قیمت سپیتک تانک اهمیت دارد که میزان مصرف مواد اولیه و ابعاد سازه سپتیک تانک را تشکیل می دهد

عمق دفن سپتیک تانک نیز بیانگر میزان خاکی است که روی سپتیک تانک قرار می گیرد و وزن این خاک برای مقاوم سازی پروفیل های سپتیک تانک برای تحمل بار واره تاثیر گزار خواهد بود

جنس سپتیک تانک نیز روی قیمت سپتیک تانک تاثیر گزار است چرا که قیمت مواد اولیه جنس های ختلف سپتیک تانک نیز متفاوت می باشد

سپتیک تانک ساده ترین واحد تصفیه فاضلاب می باشد که برای انجام تصفیه بر روی فاضلاب حداقل هزینه ای که می تواند صورت پذیرد قراردادن سپتیک تانک فاضلاب می باشد که می تواند از جنس پلی اتیلن، فایبر گلاس، بتن و ... باشد که هر جنس سپتیک تانک در قیمت آن تاثیرگذار می باشد

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie