سپتیک تانک چیست؟

سپتیک تانک از ابتدایی ترین و پرکاربردترین سیستم مورد استفاده در تصفیه انواع فاضلاب ها از جمله تصفیه فاضلاب بهداشتی (انسانی) جهت زلال سازی و تصفیه مقدماتی فاضلاب می باشد. در سپتیک تانک از فرآیندهای فیزیکی چون شناور سازی و ته نشینی و فرآیندهای بیولوژیکی بیهوازی برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. از سپتیک تانک ها بطور گسترده ای در واحدهای مسکونی و ویلایی، مجتمع های مسکونی و اداری، کارگاه های عمرانی و ساختمانی، کارخانجات تولیدی و صنعتی، هتل ها، رستوران ها، و مجتمع های تفریحی و ورزشی استفاده می شود.

سپتیک تانک

اجزای مختلف سپتیک تانک

لوله ورودی فاضلاب : شامل یک لوله فلنچی جهت اتصال فاضلاب ورودیاجزای سپتیک تانک

انبار اولیه سپتیک تانک : معمولا حجم آن دو برابر قسمت دوم سپتیک تانک می باشد چرا که بخش اعظم ته نشینی و شناور سازی و تصفیه بیولوژیکی فاضالب در این قسمت انجام می گردد.

بافل جدا کننده : جهت جلوگیری از عبور چربی و روغن و مواد جامد ته نشین شده به مخزن دوم سپتیک تانک مورد استفاده قرار می گیرد.

مخزن زلال سازی : این مخزن که قسمت دوم سپتیک تانک می باشد و بوسیله یک دیواره و یک لوله T شکل از قسمت اول جدا شده است که فاضلابب که وارد /ان می شود چربی و روغن و مواد شناور و مواد جامد آن در مرحله اول گرفته شده است.

ونت خروجی گاز : گازهای جمع شده در قسمت اول سپتیک تانک که ناشی از تصفیه بی هوازی فاضلاب می باشند و اگر تخلیه نشوند ممکن است منفجر شود بوسیله این لوله از سپتیک تانک خارج می شود، گاز تولید شده عمدتا متان می باشد.

قسمت خروجی فاضلاب: برای خروج فاضلاب از سپتیک تانک از یک بافل به همراه لوله خروجی استفاده شده است.

 

مکانیزم عملکرد سپتیک تانک

در ابتدا فاضلاب از لوله ورودی سپتیک تانک وارد قسمت اول می شود که بوسیله یک بافل جدا کننده و یک لوله T شکل از قسمت دوم سپتیک تانک که همان زلال ساز می باشد مجزا گردیده است، حجم قسمت اول سپتیک تانک تقریبا 70 کل حجم سپتیک تانک می باشد. پس از ورود فاضلاب به این قسمت، موادی که وزن آنها از فاضلاب کمتر است مثل چربی و روغن و مواد معلق رو سطح شناور می مانند و لوله T شکل اجازه عبور این مواد به قسمت دوم سپتیک تانک را نمی دهد و موادی که وزن آنها از فاضلاب بیشتر است مثل مواد جامد موجود در فاضلاب، ته نشین می شوند و این بار بافل جدا کننده اجازه عبور این مواد به قسمت دوم سپتیک تانک را نمیدهد و در کف قسمت اول ته نشین می شوند و باعث تشکیل توده ای از لجن شده و بوسیله باکتریی ها و میکروارگانیسم هایی که در این توده لجن موجود در فاضلاب رشد و تکثیر یافته اند واکنش های بیولوژیکی رخ داده و باعث هضم لجن و کاهش حجم ان و تصفیه فاضلاب شده و باعث تولید گاز متان می شود که گاز تولیدی نیز از طریق لوله خروج گاز به بیرون از سپتیک هدایت می شود

فاضلاب نسبتا زلال شده پس از عبور از قسمت اول از طریق لوله ارتباطی T شکل که در بافل جدا کننده تعبیه شده وارد قسمت دوم سچتیک تانک می شود و ان قسمت از چربی و روغن که در قسمت اول شناور نشده اند و به دام نیفتاده اند و در اصطلاح فرار کرده اند در قسمت دوم سپتیک تانک شناور می شوند و آن قسمت از جامدات نیز که در قسمت اول ته نشین نشده اند در قسمت دوم ته نشین شده و هضم می گردند. در آخر فاضلاب تصفیه شده و زلال سازی شده از مسیر لوله خروجی از قسمت دوم سپتیک خارج می شود و به چاه جذبی و یا ترانشه جذبی هدایت می شود. دوره تخلیه لجن ته نشین شده در سپتیک تانک تقریبا هر دو سال یک بار می باشد لازم به توضیح است که در زمان تخلیه بهتر است که تمامی لجن تخلیه نوشود و اندکی به تناسب با حجم سپتیک تانک درون آن باقی بماند تا مقداری میکروارگانیسم و باکتری در سپتیک باقی بماند در غیر اینصورت تشکیل و تکثیر باکتری ها در سپتیک تانک و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب اندکی زمان می برد.

 

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

متداول است که از سپتیک تانک جهت فاضلاب های بهداشتی استفاده گردد. بدین جهت نحوه محاسبه ظرفیت سپتیک تانک برای فاضلاب های بهداشتی در زیر آمده است. طبق استانداردهای BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می توان از فرمول زیر محاسبه نمود.

V=2+C*P

که در رابطه بالا V حجم سپتیک تانک برحسب مترمکعب، C سرانه تولید فاضلاب در هر 24 ساعت برحسب مترمکعب و P تعداد نفرات تحت پوشش برحسب نفر می باشد. بنابراین جهت محاسبه ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز ابتدا باید حجم فاضلاب تولیدی روزانه را محاسبه نمود. حجم فاضلاب بهداشتی رابطه مستقیم با افراد تحت پوشش سیستم دارد.

جدول سرانه تولید فاضلاب
 

مقدار معمول

محدوده

واحد

محل

لیتر در روز

 

1

120

80-150

نفر

واحدهای مسکونی شهری

2

150

120-200

نفر

ویلاهای تفریحی

3

50

30-60

نفر پرسنل 8 ساعته

ساختمان های اداری

4

90

70-100

نفر پرسنل 24 ساعته

 

5

50

30-60

نفر کارگر 8 ساعته

کارخانه ها و کارگاه های

6

110

90-120

نفر کارگر 8 ساعته

صنعتی

7

60

40-80

با استحمام

 

 

موارد کاربرد سپتیک تانک

  • به دلیل ویژگی هایی که سپتیک تانک داراست باعث کاربرد آن در گستره وسیعی از فاضلاب های بهداشتی ، انسانی ، و صنعتی گردیده است.
  • تصفیه مقدماتی یا به عبارتی پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی - انسانی منازل مسکونی، مجتمع های اداری و تجاری، هتل، رستوران و ... به دلیل قوانین زیست محیطی و شهرداری ها
  • حذف چربی و روغن از فاضلاب رستوران ها و آشپزخانه ها که باعث گرفتگی لوله ها می شود و همچنین با بستن منافذ چاه های جذبی باعث پر شدن سریع چاه های جذبی می شود.
  • استفاده در تصفیه خانه های فاضلاب به عنوان متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ جهت لیفت فاضلاب از زیر سطح زمین به داخل تصفیه خانه

سپتیک تانک فاضلاب

مکان هایی که سپتیک تانک مورد استفاده قرار می گیرد عبارت اند از:

- مجتمع های مسکونی و ویلایی

- کمپ های کارگری

- کارگاه های ساختمانی

- هتل

- رستوران

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie